Integritetspolicy för eodi.se

Giltighet

Denna integritetspolicy är giltig från och med 2023-12-20 tills vidare.

Allmänt

Vi på eodi.se (nedan kallad “vi”, “oss”, eller “vår”), respekterar ditt privatliv och åtar oss att skydda dina personliga uppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Insamling av Personuppgifter

Vi samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga för att behandla dina köp, hantera kundserviceärenden, och för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Insamling av data kan inkludera namn, telefonnummer, adress, e-postadress, IP-adress, betalinformation och transaktionsreferenser.

Användning av Personuppgifter

Dina personuppgifter används för att:

  • Fullgöra köpeavtalet med dig.
  • Leverera beställda varor och hantera retur- och reklamationsärenden.
  • Verifiera din identitet och ålder.
  • Administrera din betalning och återbetalning.
  • Hantera kundserviceärenden.
  • Skicka nyhetsbrev om du valt att prenumerera.

Delning av Personuppgifter

Vi delar dina uppgifter med våra leverantörer och personuppgiftsbiträden endast när det är nödvändigt för att kunna leverera våra tjänster och produkter till dig. Detta kan innefatta transport- och logistikföretag, IT-tjänsteleverantörer och betalningsförmedlare.

Lagring av Personuppgifter

Vi sparar dina uppgifter så länge det krävs för att fullgöra syftet med insamlingen eller så länge lagen kräver. Det kan variera beroende på sammanhanget, men som standard upp till 36 månader efter avslutad affärstransaktion.

Säkerhet

Vi vidtar nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust och obehörig åtkomst.

Dina Rättigheter

Som kund har du rätt att begära tillgång till, rättelse av, eller borttagning av dina personuppgifter. Du har också rätt att protestera mot behandling och rätt att begära begränsning av behandlingen.

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.

Ändringar i Integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på vår webbplats.

Kontaktinformation

För frågor relaterade till denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss:

Adress: Apelgatan 12, 754 35 Uppsala. Telefon: 018-444 00 60. E-post: info@eodi.se

Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du villkoren i denna integritetspolicy och våra användarvillkor.